< img src="https://mc.yandex.ru/watch/88750453" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" />

Sijil Kualiti

Sijil Sistem Kawalan Kualiti
Sistem kualiti dalam syarikat selama tiga bulan, permohonan kepada syarikat pensijilan, syarikat pensijilan untuk menghantar juruaudit ke audit tapak syarikat, melalui sijil boleh diperolehi.

Proses audit:

(1) Menandatangani kontrak audit dengan badan pensijilan;

(2) menerima pelan audit daripada badan audit dan mengesahkan kandungan yang berkaitan;

(3) audit di tapak: mengatur kakitangan yang mengiringi, pasukan audit di tapak persampelan proses operasi sebenar, mengumpul bukti audit, dan membuat kesimpulan audit;

(4) unit yang diaudit untuk ketidakpatuhan untuk pembetulan, dan menyerahkan kepada badan audit untuk mengesahkan;

(5) audit mengeluarkan pensijilan sistem pengurusan kualiti;

(6) oleh badan pensijilan pihak ketiga untuk mendapatkan pensijilan sistem pengurusan kualiti dalam penyeliaan dan audit tahunan;

(7) semakan tiga tahun untuk pensijilan sistem pengurusan kualiti.

Tatal ke